För att vara en certifierad elektriker ska man ha slutfört antingen en treårig gymnasial utbildning inom det nationella el-programmet eller inom vuxenutbildning. Detta måste också göras med godkända betyg i samtliga ämnen. Efter det gör man en praktik på 1600 timmar hos en firma som utför elektriska installationer. När man gjort detta är man en certifierad elektriker.

Det finns olika typer av behörigheter som bestämts av Elsäkerhetsverket. Dessa kan du se nedan:

Behörighetstyper

Det finns för närvarande tre typer av allmän behörighet och tre typer av begränsad behörighet i Sverige. De fem vanligaste behörighetstyperna är:

  • Allmän behörighet – AB
  • Allmän behörighet – ABL
  • Allmän behörighet – ABH (Efter den 1 januari 2011 kan du inte ansöka om denna behörighet).
  • Begränsad behörighet – BB1
  • Begränsad behörighet – BB2 (Efter den 1 januari 2011 kan du inte ansöka om denna behörighet).

Det enda du behöver kontrollera när du anlitar en elektriker är egentligen att firman är certifierad och har behörighet för att genomföra det jobb som du efterfrågar.